Biuro
Władze
Członkowie
Dołącz do nas
Zapytania ofertowe
Projekt grantowy współfinansowany z EFS
LGD Czarnoziem na Soli - Projekt grantowy współfinansowany z EFS

Projekt grantowy "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarze LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kapitału społ. i włączenie społ. mieszkańców  terenu  LSR. Realizacji celu podporządkowano wybór grupy docelowej projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie 490 os.  tj. 300 K i 190 M) i operacje wyboru projektów objętych grantem w zakresie:
1. Klubów młodzieżowych oraz  innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
2. Aktywizacji społeczno-zawodowej.
3. Liderów i animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
4.  Działań wspierających rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu.


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 490 osób.


Scharakteryzowane wyżej działania przyniosą min. realizację następujących wskaźników rezultatu:
Liczba  osób zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 64 osoby;
Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym pracujących  po  opuszczeniu  programu  (łącznie  z  pracującymi  na  własny rachunek) - 35 osób;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 270 osób.

 


Projekt zakłada możliwość sfinansowania kosztów racjonalnych usprawnień, tj. zmian lub dostosowań do szczególnych potrzeb ON.


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu 4.000 000,10 zł

Całkowita wartość dofinansowania wyniesie  3 800 000 zł

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
plakat  
(3 MB / .docx)
Pozostałe pozycje...
LGD Czarnoziem na Soli - Projekt grantowy współfinansowany z EFS
Projekt grantowy współfinansowany z EFS
UMOWA RAMOWA z dnia 19 maja 2016 r. wraz z załącznikami
Księga wizualizacji PROW 2014-2020
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Plan komunikacji
Harmonogram planowanych naborów
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
Lokalna Strategia Rozwoju
Pozostałe pozycje...
LGD Czarnoziem na Soli - Projekt grantowy współfinansowany z EFS
Projekt grantowy współfinansowany z EFS
UMOWA RAMOWA z dnia 19 maja 2016 r. wraz z załącznikami
Księga wizualizacji PROW 2014-2020
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Plan komunikacji
Harmonogram planowanych naborów
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
Lokalna Strategia Rozwoju
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2024 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 167
wszystkie wizyty: 3786274
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.