• XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza  - Czarnoziem Na Soli
  • Doradztwo - Czarnoziem Na Soli
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 25.07.2016 r. - Czarnoziem Na Soli
  • Biuletyn LGD - Czarnoziem Na Soli
  • Doradztwo - Czarnoziem Na Soli
  • Spotkanie informacyjne - Czarnoziem Na Soli
  • Konferencja podsumowująca projekt „Gęś Biała Kołudzka – produkt lokalny Kujaw Zachodnich szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Inowrocławskiego”. - Czarnoziem Na Soli
  • Nabór na stanowisko pracy: Asystent ds. aktywizacji i animacji - Czarnoziem Na Soli
  • Nabór na stanowisko pracy: Koordynator ds. informacji i promocji - Czarnoziem Na Soli