• "Buduj z nami LSR": spotkanie z młodzieżą w Gniewkowie - Czarnoziem Na Soli
  • "Razem dla rozwoju lokalnego" - spotkanie przedstawicieli JST - Czarnoziem Na Soli
  • LGD ze wsparciem przygotowawczym! - Czarnoziem Na Soli
  • Pierwsze warsztaty za nami - Czarnoziem Na Soli
  • Młodzież również decyduje: „Akcja wlepkowa” w Sławęcinku - Czarnoziem Na Soli
  • Konsultacje społeczne – spotkanie z przedstawicielami grup defaworyzowanych - Czarnoziem Na Soli
  • Masz pomysł? Zgłoś GO! Przedłużamy termin na składanie propozycji! - Czarnoziem Na Soli
  • Konsultacje społeczne – projekt SWOT - Czarnoziem Na Soli
  • Półmetek spotkań konsultacyjnych w gminach za nami! - Czarnoziem Na Soli
  • LGD na przełomie dwóch okresów programowania – szkolenie w Kobylnikach - Czarnoziem Na Soli