• Ustawa o RLKS uchwalona! - Czarnoziem Na Soli
  • Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Czarnoziem Na Soli
  • Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli  - Czarnoziem Na Soli
  • Razem dla Gęsi Białej Kołudzkiej - Czarnoziem Na Soli
  • LIDER: LGD Czarnoziem na Soli w TVP! - Czarnoziem Na Soli
  • Poznajcie KUJAWY -aplikacja mobilna - Czarnoziem Na Soli
  • RPO 2014-2020- znamy już wstępny harmonogram konkursów - Czarnoziem Na Soli