Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja
18 sierpnia 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 2/2023,

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

 

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 roku

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie LSR 2.1.2

Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.

 

Typ projektu SZOOP

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 17.08.2023 r. podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Uchwała Nr EFRR/LIII/714/2023 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR  
(127 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Uchwała Nr EFRR/LIII/716/2023 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych  
(141 KB / .pdf)
3.
pobierz plik
Protokół komisji skrutacyjnej z głosowań ws. zgodności operacji z LSR  
(160 KB / .pdf)
4.
pobierz plik
Protokół komisji skrutacyjnej z głosowań wg lokalnych kryteriów wyboru  
(160 KB / .pdf)
5.
pobierz plik
protokół z posiedzenia Rady LGD 17.08.2023 r.  
(443 KB / .pdf)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 65
LGD Czarnoziem na Soli - Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja
18 sierpnia 2023 r.
Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Festyn rodzinny w Kobylnikach Już 12 sierpnia !
1 sierpnia 2023 r.
Festyn rodzinny w Kobylnikach Już 12 sierpnia !
17 lipca 2023 r.
Zakończono nabór wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Asystent ds. aktywizacji i animacji
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja
23 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Przedłużenie terminu naboru na stanowisko asystenta ds. aktywizacji i animacji
20 czerwca 2023 r.
Przedłużenie terminu naboru na stanowisko asystenta ds. aktywizacji i animacji
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD „ Smaki Czarnoziemu” za nami
Piknik LGD „ Smaki Czarnoziemu” za nami
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik Rodzinny pn. „Animacje wesołego clowna”
19 czerwca 2023 r.
Piknik Rodzinny pn. „Animacje wesołego clowna”
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki naboru wniosków 1/2023 - Zakładanie nowych firm
16 czerwca 2023 r.
Wyniki naboru wniosków 1/2023 - Zakładanie nowych firm
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD "SMAKI CZARNOZIEMU" Już 17 czerwca!
14 czerwca 2023 r.
Piknik LGD "SMAKI CZARNOZIEMU" Już 17 czerwca!
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 65
LGD Czarnoziem na Soli - Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja
18 sierpnia 2023 r.
Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 2/2023 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Festyn rodzinny w Kobylnikach Już 12 sierpnia !
1 sierpnia 2023 r.
Festyn rodzinny w Kobylnikach Już 12 sierpnia !
17 lipca 2023 r.
Zakończono nabór wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Asystent ds. aktywizacji i animacji
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja
23 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Przedłużenie terminu naboru na stanowisko asystenta ds. aktywizacji i animacji
20 czerwca 2023 r.
Przedłużenie terminu naboru na stanowisko asystenta ds. aktywizacji i animacji
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD „ Smaki Czarnoziemu” za nami
Piknik LGD „ Smaki Czarnoziemu” za nami
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik Rodzinny pn. „Animacje wesołego clowna”
19 czerwca 2023 r.
Piknik Rodzinny pn. „Animacje wesołego clowna”
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki naboru wniosków 1/2023 - Zakładanie nowych firm
16 czerwca 2023 r.
Wyniki naboru wniosków 1/2023 - Zakładanie nowych firm
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD "SMAKI CZARNOZIEMU" Już 17 czerwca!
14 czerwca 2023 r.
Piknik LGD "SMAKI CZARNOZIEMU" Już 17 czerwca!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2023 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 883
wszystkie wizyty: 3499561
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.