Nabory
Dokumenty
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Inowrocław, 22.03.2017 r.

 

                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2017

 

Termin składania wniosków: 05/04/2017 r. – 21/04/2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133 a lok 106

88-100 Inowrocław

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną
do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowaogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

 

Limit środków w ramach naboru: 1 505 600,00 zł

 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50 000,00 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00  zł (brak limitu w przypadku jednostek sektora finansów publicznych)

 

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • Pozostałe podmioty –  do 90 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz na stronach internetowych/stronie internetowej:

·            www.czarnoziemnasoli.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie: 52 353 71 12

 

Załączniki do ogłoszenia:

1.     wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

2.     instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

3.     oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;

4.     zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;

5.     wzór formularza wniosku o płatność;

6.     instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

7.     wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;

8.     oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

9.     zobowiązanie wnioskodawcy;

10.  obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;

11.  lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

12.  lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

13.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

14.  Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-  załącznik 2

15.   Oświadczenie – kryterium nr 1,

16.  Oświadczenie – kryterium nr 2,

17.  Oświadczenie – kryterium nr 3,

18.  Wizualizacja zgodna z wytycznymi LGD – kryterium nr 4.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;  
(283 KB / .xlsx)
2.
pobierz plik
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;  
(2 MB / .pdf)
3.
pobierz plik
3. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;  
(178 KB / .xlsx)
4.
pobierz plik
4. zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;  
(885 KB / .pdf)
5.
pobierz plik
5. wzór formularza wniosku o płatność;  
(165 KB / .xlsx)
6.
pobierz plik
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;  
(2 MB / .pdf)
7.
pobierz plik
7. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;  
(856 KB / .pdf)
8.
pobierz plik
Umowa o przyznanie pomocy  
(856 KB / .pdf)
9.
pobierz plik
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operac ji  
(210 KB / .pdf)
10.
pobierz plik
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  
(180 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych  
(543 KB / .pdf)
12.
pobierz plik
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)  
(590 KB / .pdf)
13.
pobierz plik
8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;  
(83 KB / .doc)
14.
pobierz plik
9. zobowiązanie wnioskodawcy;  
(84 KB / .doc)
15.
pobierz plik
10. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;  
(83 KB / .doc)
16.
pobierz plik
11. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;  
(88 KB / .doc)
17.
pobierz plik
12. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strateg  
(116 KB / .doc)
18.
pobierz plik
13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.  
(3 MB / .pdf)
19.
pobierz plik
14. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  
(78 KB / .xlsx)
20.
pobierz plik
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik 2  
(82 KB / .xlsx)
21.
pobierz plik
15. Oświadczenie – kryterium nr 1  
(482 KB / .docx)
22.
pobierz plik
16. Oświadczenie – kryterium nr 2  
(476 KB / .docx)
23.
pobierz plik
17. Oświadczenie – kryterium nr 3  
(477 KB / .docx)
24.
pobierz plik
18. Wizualizacja zgodna z wytycznymi LGD – kryterium nr 4.  
(81 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018 - Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
Pozostałe pozycje...
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018 - Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821
2017 - 2018 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 64
wszystkie wizyty: 856165
W ramach strony Czarnoziem na Soli stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.