ZAPYTANIE OFERTOWE NA PUBLIKACJE
16 października 2018 r.
LGD Czarnoziem na Soli - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PUBLIKACJE

Inowrocław, 16.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PUBLIKACJE

 

W związku z przygotowaniem publikacji informacyjno-promocyjnej
 o charakterze edukacyjnym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zamówienia publikacji książkowej.

Przedmiotowe postępowanie ma charakter cenowego rozeznania rynku i ze względu na wartość szacunkową przedmiotu zamówienia nie jest prowadzone w trybie
Ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część 1: Skarby serca Kujaw Zachodnich: Czarnoziem na Soli
- kolorowanka edukacyjna.

 1. Opracowanie graficzne okładki (powinno zawierać oznaczenie - mapkę obszaru LGD z wyodrębnieniem terenu 8 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia). Wszystkie grafiki i zdjęcia związane z przygotowaniem projektu (rozdzielczość min. 300 DPI) zapewnia Wykonawca. Wykonawca przenosi posiadane lub nabyte prawa autorskie związane z fotografiami, rysunkami oraz grafikami na LGD, w sposób umożliwiający ich wielokrotne wykorzystanie.
 2. Przygotowanie (wykonanie) i opracowanie graficzne 16 obrazków związanych z obszarem LGD (obrazki tj. szkice czarno-białe) stanowiących obrazy do pokolorowania.
 3. Opracowanie krótkich tekstów informacyjnych dotyczących ww. obrazów (max. 2 linijki), przybliżających kanwę rysunku.
 4. Skład publikacji do wydruku:

Format A5, szyta

Okładka kreda 250 g (4+4)

Wnętrze offset 80p (1+1), 16 stron = 16 obrazków

Szycie po długim boku, 2 zszywki

 1. Publikacja stanowić będzie pomoc edukacyjną (otrzyma numer ISBN). Wszelkie czynności administracyjno-biurowe związane z nadaniem przedmiotowego numeru, których Zamawiający nie jest obowiązany przeprowadzić samodzielnie, leżą po stronie Wykonawcy.
 2. Wykonawca przygotuje publikację w wersji papierowej (w nakładzie 4000 szt.) oraz w wersji elektronicznej (w tym formacie PDF), celem zamieszczenia na stronie LGD.
 3. Wszystkie publikacje zostaną oznaczone kolorowymi logotypami w sposób zgodny z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz wytycznymi zamawiającego.

 

Część 2: Smaki serca Kujaw Zachodnich: Czarnoziem na Soli 
- publikacje kulinarne.

 1. Opracowanie graficzne układu (layoutu) publikacji, wraz z korektą. Wszystkie zdjęcia i opisy związane z przygotowaniem projektu zapewnia Zamawiający. Wszystkie grafiki występujące w publikacji zapewnia Wykonawca. Wykonawca przenosi posiadane lub nabyte prawa autorskie związane z grafikami na LGD, w sposób umożliwiający ich wielokrotne wykorzystanie.

W każdej z 8 typów publikacji znaleźć się powinny: strona tytułowa z zamieszczoną fotografią opisywanej potrawy, strona wewnętrzna 1, zawierająca przepis kulinarny wraz z fotografią składników, opisem liczby porcji do wykonania, czasu przygotowania, poziomu trudności dania, kaloryczności porcji itp., stronę wewnętrzną 2, będącą powieleniem strony 1, z tym że w języku angielskim (tłumaczenie zapewnia Zamawiający) oraz okładkę końcową, na której zamieszczone zostaną informacje o LGD, wykonawcy potrawy oraz informacje wydawnicze.

 1. Skład publikacji do wydruku:

Format DL x 2 (4 strony),

Układ pionowy 20x21 cm,

8 rodzajów w nakładzie po 500 szt. każdy

Papier kreda 250 g

Druk offset (4+4),

Składana wzdłuż dłuższej krawędzi

 1. Publikacja stanowić będzie pomoc edukacyjną (otrzyma numer ISBN). Wszelkie czynności administracyjno-biurowe związane z nadaniem przedmiotowego numeru, których Zamawiający nie jest obowiązany przeprowadzić samodzielnie, leżą po stronie Wykonawcy.
 2. Wykonawca przygotuje publikacje w wersji papierowej
  (w nakładzie łącznym 4000 szt.) oraz w wersji elektronicznej
  (w tym formacie PDF), celem zamieszczenia na stronie LGD.
 3. Wszystkie publikacje zostaną oznaczone kolorowymi logotypami w sposób zgodny z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz wytycznymi zamawiającego.

 

Część 3: Mapa turystyczna obszaru LGD Czarnoziem na Soli
–  mapa szkolna geograficzna

 1. Wykonawca zapewni projekt mapy z naniesionymi obszarami poszczególnych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu oraz umiejscowionymi 4 fotografiami (obiekt/pomnik kultury, przyrody, wypoczynku, budynek Urzędu Miasta/Gminy) oraz dodatkowo oznakowanie siedziby biura LGD wraz z fotografią.

Wykonawca wykona (pozyska) zdjęcia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i przeniesie posiadane lub nabyte prawa autorskie związane z fotografiami i grafikami na LGD, w sposób umożliwiający ich wielokrotne wykorzystanie.

 1. Skład publikacji do wydruku:

Format 1,00x1,10 m

Rozdzielczość 300 dpi

Druk na materiale banerowym (4+0)

Lakier UV

Obramowanie rurki (listwy) PCV + zawieszka

Nakład 100 szt.

 1. Wykonawca przygotuje mapę w wersji drukowanej
  (w nakładzie 100 szt.) oraz w wersji elektronicznej
  (w tym formacie PDF oraz JPG), celem zamieszczenia na stronie LGD.
 2. Wszystkie publikacje zostaną oznaczone kolorowymi logotypami w sposób zgodny z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz wytycznymi zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia (części od I do III):  do 30.11.2018 r.

Wykonawcy zainteresowani wykonaniem ww. usług (nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych) proszeni są o złożenie, wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby. formularza cenowego: osobiście lub przesłanie go (listem, scan-mailem)

do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

88-100 Inowrocław, Poznańska 133a/106

lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 22.10.2018 r. do godziny 12:00 - decyduje data
i godzina wpływu.

W sprawie realizacji zamówienia informacji udziela Justyna Mrozińska (52 353 71 12).

Załącznik do  Zapytania ofertowego na publikacje z dnia 15.10.2018 r.(do ściągnięcia poniżej wraz z zapytaniem ofertowym)

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zapytanie ofertowe na publikacje  
(317 KB / .docx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 122
31 grudnia 2018 r.
Uwaga! Zmiana załącznika "Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem" - usługi wzajemnościowe oraz lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR
27 grudnia 2018 r.
Wdrażanie LSR
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
22 grudnia 2018 r.
LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs Literacki z LGD !
21 grudnia 2018 r.
Konkurs Literacki z LGD !
20 grudnia 2018 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt !
19 grudnia 2018 r.
Wesołych Świąt !
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
17 grudnia 2018 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 122
31 grudnia 2018 r.
Uwaga! Zmiana załącznika "Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem" - usługi wzajemnościowe oraz lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR
27 grudnia 2018 r.
Wdrażanie LSR
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
22 grudnia 2018 r.
LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs Literacki z LGD !
21 grudnia 2018 r.
Konkurs Literacki z LGD !
20 grudnia 2018 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt !
19 grudnia 2018 r.
Wesołych Świąt !
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
17 grudnia 2018 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 5
dzisiejsze odwiedziny: 1022
wszystkie wizyty: 1318783
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.