Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017 - Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023
19 czerwca 2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017 - Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023

                                                                                                       Inowrocław, 29.05.2017 r.

                                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2017

 

Termin składania wniosków: 12/06/2017 r. – 30/06/2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133 a lok. 106

88-100 Inowrocław

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnion  do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 526 000,00 zł

 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50 000,00 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00  zł (brak limitu w przypadku jednostek sektora finansów publicznych)

 

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • Pozostałe podmioty –  do 90 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz na stronach internetowych/stronie internetowej:

  • www.czarnoziemnasoli.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie: 52 353 71 12

Załączniki do ogłoszenia:

1.wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

3. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;

4. zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;

5. wzór formularza wniosku o płatność;

6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

7. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;

-  Umowa o przyznanie pomocy

 - Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

 - Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

 - Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 - Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

9. zobowiązanie wnioskodawcy;

10. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;

11. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

12. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

14. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 15. Oświadczenie – kryterium nr 1,

16. Oświadczenie – kryterium nr 2,

17. Oświadczenie – kryterium nr 3,

18. Wizualizacja zgodna z wytycznymi LGD – kryterium nr 4.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;  
(284 KB / .xlsx)
2.
pobierz plik
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;  
(2 MB / .pdf)
3.
pobierz plik
3. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;  
(174 KB / .xlsx)
4.
pobierz plik
http://foto.czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci_20170529083245/20170529085418.xlsx  
(885 KB / .pdf)
5.
pobierz plik
5. wzór formularza wniosku o płatność;  
(159 KB / .xlsx)
6.
pobierz plik
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;  
(2 MB / .pdf)
7.
pobierz plik
7. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;  
(856 KB / .pdf)
8.
pobierz plik
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  
(210 KB / .pdf)
9.
pobierz plik
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  
(180 KB / .pdf)
10.
pobierz plik
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych  
(543 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych   
(590 KB / .pdf)
12.
pobierz plik
8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;  
(80 KB / .doc)
13.
pobierz plik
9. zobowiązanie wnioskodawcy;  
(80 KB / .doc)
14.
pobierz plik
10. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;  
(79 KB / .doc)
15.
pobierz plik
11. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;  
(82 KB / .doc)
16.
pobierz plik
12. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategi  
(114 KB / .doc)
17.
pobierz plik
13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.  
(3 MB / .doc)
18.
pobierz plik
14. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  
(83 KB / .xlsx)
19.
pobierz plik
15. Oświadczenie – kryterium nr 1,  
(482 KB / .docx)
20.
pobierz plik
16. Oświadczenie – kryterium nr 2,  
(476 KB / .docx)
21.
pobierz plik
17. Oświadczenie – kryterium nr 3,  
(477 KB / .docx)
22.
pobierz plik
18. Wizualizacja zgodna z wytycznymi LGD – kryterium nr 4.  
(81 KB / .docx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 144
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2017 r.
Życzenia Świąteczne
LGD Czarnoziem na Soli - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
22 grudnia 2017 r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
21 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
21 grudnia 2017 r.
Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
LGD Czarnoziem na Soli - Zasady doradztwa !
21 grudnia 2017 r.
Zasady doradztwa !
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
21 grudnia 2017 r.
Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
19 grudnia 2017 r.
Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
18 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
15 grudnia 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
13 grudnia 2017 r.
Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 144
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2017 r.
Życzenia Świąteczne
LGD Czarnoziem na Soli - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
22 grudnia 2017 r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
21 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
21 grudnia 2017 r.
Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
LGD Czarnoziem na Soli - Zasady doradztwa !
21 grudnia 2017 r.
Zasady doradztwa !
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
21 grudnia 2017 r.
Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
19 grudnia 2017 r.
Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
18 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
15 grudnia 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
13 grudnia 2017 r.
Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2024 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 774
wszystkie wizyty: 3726504
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.