Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 22.05.2017
12 maja 2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 22.05.2017

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady dnia 22 maja 2017 r. o godzinie 15:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie :

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.
 • Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020. Miejsce posiedzenia: Biuro Stowarzyszenia ul. Poznańska 133 a /106 88-100 Inowrocław. 

 

 

Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum ⅓ składu Rady).
 3. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 7. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 9. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
 12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
 14. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 15. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 17. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017.
 19. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 20. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 21. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 22. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 23. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.
 25. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.
 27. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 28. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 29. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 30. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017.
 32. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 33. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 34. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 35. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 36. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 37. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
 38. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
 40. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 41. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 42. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 43. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2017.
 45. Wolne wnioski.
 46. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 82
20 lipca 2017 r.
Dokumentacja konkursowa nabór 4/2017
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
19 lipca 2017 r.
Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
LGD Czarnoziem na Soli - Unieważniony nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
19 lipca 2017 r.
Unieważniony nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
LGD Czarnoziem na Soli - Zatwierdzona dokumentacja konkursu 1/2017
12 lipca 2017 r.
Zatwierdzona dokumentacja konkursu 1/2017
LGD Czarnoziem na Soli - Jarmark Gniewkowski - 26.08.2017 Zapraszamy !
11 lipca 2017 r.
Jarmark Gniewkowski - 26.08.2017 Zapraszamy !
LGD Czarnoziem na Soli - Kujawskie Nowalijki - w Kruszwicy podpowiadali jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie !
10 lipca 2017 r.
Kujawskie Nowalijki - w Kruszwicy podpowiadali jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie !
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Inowrocławiu "Szansa na powrót do pracy"
10 lipca 2017 r.
Spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Inowrocławiu "Szansa na powrót do pracy"
LGD Czarnoziem na Soli - Kujawskie Nowalijki 2017
6 lipca 2017 r.
Kujawskie Nowalijki 2017
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 17.07.2017 r.
6 lipca 2017 r.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 17.07.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
4 lipca 2017 r.
Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 82
20 lipca 2017 r.
Dokumentacja konkursowa nabór 4/2017
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
19 lipca 2017 r.
Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
LGD Czarnoziem na Soli - Unieważniony nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
19 lipca 2017 r.
Unieważniony nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
LGD Czarnoziem na Soli - Zatwierdzona dokumentacja konkursu 1/2017
12 lipca 2017 r.
Zatwierdzona dokumentacja konkursu 1/2017
LGD Czarnoziem na Soli - Jarmark Gniewkowski - 26.08.2017 Zapraszamy !
11 lipca 2017 r.
Jarmark Gniewkowski - 26.08.2017 Zapraszamy !
LGD Czarnoziem na Soli - Kujawskie Nowalijki - w Kruszwicy podpowiadali jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie !
10 lipca 2017 r.
Kujawskie Nowalijki - w Kruszwicy podpowiadali jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie !
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Inowrocławiu "Szansa na powrót do pracy"
10 lipca 2017 r.
Spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Inowrocławiu "Szansa na powrót do pracy"
LGD Czarnoziem na Soli - Kujawskie Nowalijki 2017
6 lipca 2017 r.
Kujawskie Nowalijki 2017
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 17.07.2017 r.
6 lipca 2017 r.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 17.07.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
4 lipca 2017 r.
Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura LGD
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821
2017 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 1286
wszystkie wizyty: 183498
W ramach strony Czarnoziem na Soli stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.