Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 22.05.2017
12 maja 2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 22.05.2017

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady dnia 22 maja 2017 r. o godzinie 15:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie :

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.
 • Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020. Miejsce posiedzenia: Biuro Stowarzyszenia ul. Poznańska 133 a /106 88-100 Inowrocław. 

 

 

Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum ⅓ składu Rady).
 3. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 7. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
 9. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
 12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
 14. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 15. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 17. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017.
 19. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 20. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 21. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
 22. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 23. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.
 25. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.
 27. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 28. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 29. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 30. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017.
 32. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 33. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 34. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
 35. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
 36. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie zgodności z LSR.
 37. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
 38. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
 40. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
 41. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 42. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 43. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
 44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2017.
 45. Wolne wnioski.
 46. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 144
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2017 r.
Życzenia Świąteczne
LGD Czarnoziem na Soli - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
22 grudnia 2017 r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
21 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
21 grudnia 2017 r.
Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
LGD Czarnoziem na Soli - Zasady doradztwa !
21 grudnia 2017 r.
Zasady doradztwa !
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
21 grudnia 2017 r.
Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
19 grudnia 2017 r.
Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
18 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
15 grudnia 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
13 grudnia 2017 r.
Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 144
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2017 r.
Życzenia Świąteczne
LGD Czarnoziem na Soli - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
22 grudnia 2017 r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO - PODPISANA!
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
21 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” oraz "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" wręczenie nagród - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
21 grudnia 2017 r.
Uaktualnione Lokalne Kryteria wyboru
LGD Czarnoziem na Soli - Zasady doradztwa !
21 grudnia 2017 r.
Zasady doradztwa !
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
21 grudnia 2017 r.
Wdrażanie LSR na lata 2014 - 2020
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
19 grudnia 2017 r.
Konkurs "Maskotka LGD Czarnoziem na Soli" - roztrzygnięty !
LGD Czarnoziem na Soli - „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
18 grudnia 2017 r.
„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY” - WYNIKI !
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
15 grudnia 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2017 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
13 grudnia 2017 r.
Spotkanie dla organizacji pozarządowych - Łojewo 12.12.2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821
2017 - 2018 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 664
wszystkie wizyty: 455124
W ramach strony Czarnoziem na Soli stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.