Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej
25 listopada 2022 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Kruszwica, 25.11.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2022 

Termin składania wniosków: 09/12/2022 – 30/12/2022

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Niepodległości 16

88-150 Kruszwica

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach. Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt. Prosimy nie bindować dokumentów ani nie układać ich w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 16 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 63 720,56 euro, co przy kursie 1 euro = 4 złote wynosi 254 882,24 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: 254 882,24 zł

 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  50 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: 70 % kosztów kwalifikowalnych

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz na stronach internetowych/stronie internetowej:

 

·            www.czarnoziemnasoli.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie: 52 353 71 12

 

Załączniki do ogłoszenia:

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  
(794 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
3. Wzór biznesplanu  
(132 KB / .docx)
3.
pobierz plik
3a. Biznesplan - tabele pomocnicze  
(29 KB / .xlsx)
4.
pobierz plik
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu  
(716 KB / .pdf)
5.
pobierz plik
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  
(120 KB / .xls)
6.
pobierz plik
6. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  
(2 MB / .pdf)
7.
pobierz plik
7. Wzór umowy o przyznaniu pomocy  
(586 KB / .pdf)
8.
pobierz plik
7a. Załącznik nr 1 do umowy  
(129 KB / .pdf)
9.
pobierz plik
7b. Załącznik nr 2 do umowy  
(87 KB / .pdf)
10.
pobierz plik
7c. Załącznik nr 3 do umowy  
(246 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
7d. Załącznik nr 3a do umowy  
(315 KB / .pdf)
12.
pobierz plik
7e. Załącznik nr 5 do umowy  
(183 KB / .pdf)
13.
pobierz plik
7f. Załącznik nr 6 do umowy  
(223 KB / .pdf)
14.
pobierz plik
7g. Załącznik nr 7 do umowy  
(218 KB / .pdf)
15.
pobierz plik
7h. Załącznik nr 8 do umowy  
(217 KB / .pdf)
16.
pobierz plik
7i. Załącznik nr 9 do umowy  
(219 KB / .pdf)
17.
pobierz plik
7j. Załącznik nr 10 do umowy  
(176 KB / .pdf)
18.
pobierz plik
8. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  
(25 KB / .docx)
19.
pobierz plik
9. Zobowiązanie wnioskodawcy  
(80 KB / .doc)
20.
pobierz plik
10. Wzór formularza wniosku o płatność  
(164 KB / .xlsx)
21.
pobierz plik
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  
(986 KB / .pdf)
22.
pobierz plik
12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu  
(29 KB / .xlsx)
23.
pobierz plik
13. INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU  
(536 KB / .pdf)
24.
pobierz plik
14. Obowiązujace w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  
(68 KB / .doc)
25.
pobierz plik
15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  
(70 KB / .doc)
26.
pobierz plik
16. Lokalne Kryteria Wyboru  
(254 KB / .pdf)
27.
pobierz plik
17. Lokalna Strategia Rozwoju  
(4 MB / .pdf)
28.
pobierz plik
18. Oświadczenie - kryterium nr 3  
(480 KB / .docx)
29.
pobierz plik
19. Wskaźniki i cele planowane do osiągnięcia w wyniku operacji  
(53 KB / .doc)
30.
pobierz plik
Ogłoszenie o naborze  
(111 KB / .doc)
31.
pobierz plik
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy  
(345 KB / .xlsx)
32.
pobierz plik
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
(77 KB / .xlsx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 141
LGD Czarnoziem na Soli - Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
29 grudnia 2022 r.
Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki konkursu plastycznego „Świąteczna kartka z Kujaw”
29 grudnia 2022 r.
Wyniki konkursu plastycznego „Świąteczna kartka z Kujaw”
LGD Czarnoziem na Soli - Czarne Kujawy - Wybrane zwyczaje i obrzędy Kujaw Zachodnich.
28 grudnia 2022 r.
Czarne Kujawy - Wybrane zwyczaje i obrzędy Kujaw Zachodnich.
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
23 grudnia 2022 r.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
LGD Czarnoziem na Soli - Uwaga!!! Znamy wyniki konkursu „Kolędowanie z Czarnoziemem”
22 grudnia 2022 r.
Uwaga!!! Znamy wyniki konkursu „Kolędowanie z Czarnoziemem”
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
19 grudnia 2022 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
LGD Czarnoziem na Soli - Gniewkowski Jarmark Bożonarodzeniowy
16 grudnia 2022 r.
Gniewkowski Jarmark Bożonarodzeniowy
LGD Czarnoziem na Soli - MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU
12 grudnia 2022 r.
MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU
LGD Czarnoziem na Soli - JUŻ W NIEDZIELĘ MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU!
8 grudnia 2022 r.
JUŻ W NIEDZIELĘ MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU!
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na V Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rojewie
5 grudnia 2022 r.
LGD na V Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rojewie
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 141
LGD Czarnoziem na Soli - Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
29 grudnia 2022 r.
Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki konkursu plastycznego „Świąteczna kartka z Kujaw”
29 grudnia 2022 r.
Wyniki konkursu plastycznego „Świąteczna kartka z Kujaw”
LGD Czarnoziem na Soli - Czarne Kujawy - Wybrane zwyczaje i obrzędy Kujaw Zachodnich.
28 grudnia 2022 r.
Czarne Kujawy - Wybrane zwyczaje i obrzędy Kujaw Zachodnich.
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
23 grudnia 2022 r.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
LGD Czarnoziem na Soli - Uwaga!!! Znamy wyniki konkursu „Kolędowanie z Czarnoziemem”
22 grudnia 2022 r.
Uwaga!!! Znamy wyniki konkursu „Kolędowanie z Czarnoziemem”
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
19 grudnia 2022 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
LGD Czarnoziem na Soli - Gniewkowski Jarmark Bożonarodzeniowy
16 grudnia 2022 r.
Gniewkowski Jarmark Bożonarodzeniowy
LGD Czarnoziem na Soli - MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU
12 grudnia 2022 r.
MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU
LGD Czarnoziem na Soli - JUŻ W NIEDZIELĘ MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU!
8 grudnia 2022 r.
JUŻ W NIEDZIELĘ MAGIA ŚWIĄT NA KRUSZWICKIM RYNKU!
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na V Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rojewie
5 grudnia 2022 r.
LGD na V Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rojewie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2024 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 6
dzisiejsze odwiedziny: 670
wszystkie wizyty: 3730502
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.