KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI
30 kwietnia 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI

Inowrocław, 30.04.2019 r.

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie przez sztukę filmową aktywizacji społeczności lokalnej

oraz pobudzanie zaangażowania jej w rozwój obszaru objętego LSR.

III.OGÓLNE ZASADY ZGŁASZANIA

1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w każdym wieku oraz rodziny

2. Temat pracy: Film promujący atrakcje z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

3. Kategoria: wywiad, reportaż, film krótkometrażowy, teledysk, trailer (zwiastun)

4. Film może być wykonany przez jedną osobę lub rodzinę.

5. Każda nadesłana praca rozpatrywana będzie indywidualnie. Podstawowym kryterium

oceniania będzie kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematem oraz jakość nadesłanych

prac.

6. Prace należy przynosić osobiście lub nadsyłać pocztą tradycyjną do dnia 30 maja 2019 r.

do Biura Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 133a/106. w godz. od 7:30 do 15:30

7. Do płyty CD/DVD należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje

w załączniku nr 2. Formularz zgłoszeniowy osób niepełnoletnich musi być podpisany przez opiekun a prawnego autora pracy konkursowej. Całość należy oddać w zaklejonej i podpisanej kopercie. Na płycie należy napisać nazwę jednej z pięciu wybranych przez siebie kategorii filmu.

8. Do konkursu należy zgłaszać film:

- którego temat dotyczy promocji obszaru LSR. (Szczegółowe informacje w załączniku nr 1).

- którego czas trwania nie przekracza 2 minut

- zapisany w formacie AVI

9. Każda osoba lub zespół ma prawo zgłaszać maksymalnie 1 film na nośniku CD/DVD

10. Jako podkład muzyczny można wykorzystać muzykę, która nie jest objęta prawami

autorskimi lub własną kompozycję.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie brać udział mogą mieszkańcy i organizacje posiadające siedzibę/oddział na obszarze LSR tj. Gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo oraz Złotniki Kujawskie.

2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia ogólne

niniejszego regulaminu oraz jest równoznaczne ze zgodą autorów na nieodpłatne

wykorzystanie wyróżnionych prac w celach promocyjnych, edukacyjnych przez publiczne

odtwarzanie oraz rozpowszechnianie na wszelkich nośnikach.

3. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele organizatora oraz przynajmniej jedna osoba

posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu produkcji filmowej.

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

5. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców – amatorów

nie związanych zawodowo z produkcją filmowo – telewizyjną. Z udziału wyłączeni są

członkowie Jury oraz osoby związane z organizacją konkursu.

6. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę

na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby

konkursu.

7. Autor wyraża również zgodę na wykorzystywanie filmu lub jego fragmentów w materiałach

reklamowych oraz prezentacjach multimedialnych (prasa, radio, telewizja, Internet,

publiczne pokazy specjalne), promujących konkurs, filmy konkursowe i twórców, a także LGD oraz obszar LSR.

V. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY

1. Spełnienie przez nadesłany film warunków formalnych określonych w regulaminie

2. Oryginalność,  kreatywność, walory artystyczne oraz walory promocyjne

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADSYŁANYCH PRAC

Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

· realizowane przy udziale członków Jury lub Organizatora,

· do, których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim,

· filmy zawierające treści wulgarne, obraźliwe i dyskryminujące oraz nakłaniające do

spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających.

Zabronione jest również propagowanie agresji oraz treści, których rozpowszechnianie

jest prawnie zabronione,

· nie spełniające wymogów formalnych.

VII. NAGRODY

1. Prace konkursowe oceni specjalnie do tego powołane Jury, które wyłoni zwycięzcę,

oraz sporządzi protokół z listą osób nagrodzonych

- informacje dotyczące wyłonienia zwycięzców zostaną umieszczone do dnia 30 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  (www.czarnoziemnasoli.pl)

2. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla

najlepszych twórców w pięciu kategoriach: reportaż, wywiad, film krótkometrażowy,

teledysk, trailer (zwiastun).

3. Nagrody zostaną wręczone w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. O miejscu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują zwycięzców telefonicznie.

 

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
regulamin konkursu film promocyjny.  
(166 KB / .docx)
2.
pobierz plik
zalacznik nr 1   
(162 KB / .docx)
3.
pobierz plik
zalacznik nr 2  
(166 KB / .docx)
4.
pobierz plik
PLAKAT  
(609 KB / .jpg)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 72
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - CIS Łojewo
10 maja 2019 r.
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - CIS Łojewo
LGD Czarnoziem na Soli - UWAGA WNIOSKODAWCY ! DORADZTWO
8 maja 2019 r.
UWAGA WNIOSKODAWCY ! DORADZTWO
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 16.05.2019 r.
8 maja 2019 r.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 16.05.2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejny termin szkolenia na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej ‼️Startują zapisy !
6 maja 2019 r.
Kolejny termin szkolenia na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej ‼️Startują zapisy !
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Łojewo - 09.05.2019
6 maja 2019 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Łojewo - 09.05.2019
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
2 maja 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
2 maja 2019 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI
30 kwietnia 2019 r.
KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z powiatu inowrocławskiego do udziału w projekcie.
29 kwietnia 2019 r.
Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z powiatu inowrocławskiego do udziału w projekcie.
LGD Czarnoziem na Soli - JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
25 kwietnia 2019 r.
JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 72
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - CIS Łojewo
10 maja 2019 r.
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - CIS Łojewo
LGD Czarnoziem na Soli - UWAGA WNIOSKODAWCY ! DORADZTWO
8 maja 2019 r.
UWAGA WNIOSKODAWCY ! DORADZTWO
LGD Czarnoziem na Soli - Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 16.05.2019 r.
8 maja 2019 r.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - 16.05.2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejny termin szkolenia na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej ‼️Startują zapisy !
6 maja 2019 r.
Kolejny termin szkolenia na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej ‼️Startują zapisy !
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Łojewo - 09.05.2019
6 maja 2019 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Łojewo - 09.05.2019
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
2 maja 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
2 maja 2019 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI
30 kwietnia 2019 r.
KONKURS NA FILM PROMOCYJNY UKAZUJĄCY ATRAKCJE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z powiatu inowrocławskiego do udziału w projekcie.
29 kwietnia 2019 r.
Zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z powiatu inowrocławskiego do udziału w projekcie.
LGD Czarnoziem na Soli - JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
25 kwietnia 2019 r.
JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 1625
wszystkie wizyty: 1349944
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.